Handelsbetingelser for Dansk Selskab for Neurovidenskab

Dansk Selskab for Neurovidenskab
c/o Lundbeck Ottiliavej 9
2500 Valby
TLF: +45 30209304
CVR: 32805426

Generelt

Dansk Selskab for Neurovidenskab stiller et abonnement vedrørende betaling af kontingent baseret online tjeneste til rådighed på https://dsfn.dk. Vilkårene er gældende mellem det enkelte medlem og Dansk Selskab for Neurovidenskab.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Dansk Selskab for Neurovidenskab og medlemmer af foreningen (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun medlemmer af Dansk Selskab for Neurovidenskab, kan indgå en aftale med Dansk Selskab for Neurovidenskab vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Dansk Selskab for Neurovidenskab.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Dansk Selskab for Neurovidenskab’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Dansk Selskab for Neurovidenskab samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for indeværende år sker ved indmeldelse eller ved årets begyndelse.

Brugeren skal udføre kontingentsbetaling via de af Dansk Selskab for Neurovidenskab tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Dansk Selskab for Neurovidenskab kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Ændringen fremgår af selskabets vedtægter og generalforsamlingens referat. Ved et medlems udtrædelse af foreningen ophører kontingentsbetalingen, og er gældende fra det efterfølgende kalenderår. Kontingent for indeværende år tilbagebetales ikke.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af medlemsskab kan ske inden udgangen af indeværende kalenderår og vil være gældende for det efterfølgende kalenderår. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link eller kontakte Dansk Selskab for Neurovidenskab via adm@dsfn.dk

Betaling

Dansk Selskab for Neurovidenskab modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Mastercard.

Betaling vil blive trukket straks på din konto, og medlemskabet er herefter gyldigt.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Dansk Selskab for Neurovidenskab benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Dansk Selskab for Neurovidenskab’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på kontingent, da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Dansk Selskab for Neurovidenskab, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Tilknyttet medlemmets konto er brugernavn til FENS, og oplysninger som stillingsbetegnelse, uddannelse og arbejdsmæssigt tilhørsforhold er valgfri.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne opfylde selskabets formål.

Personoplysningerne registreres hos Dansk Selskab for Neurovidenskab og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Dansk Selskab for Neurovidenskab har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Dansk Selskab for Neurovidenskab er selskabets kasserer.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Dansk Selskab for Neurovidenskab har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til adm@dsfn.dk.

Cookies
På https://dsfn.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: adm@dsfn.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu


Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato