Danish Neuroscience Annual Wheel

February 1

Membership Fee

Renewal of membership

February 1

March

Spring Meeting

March

April

Brain Conference

FENS Brain Conference

Rungstedgaard

April

April/May

Generalforsamling

Stk. 3. Dagsordenen inderholder fast punkterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Evt. beretninger fra udvalg og repræsentanter i kollegiale og officielle organer. Godkendelse af regnskab og budget, og fastsættelse af nyt kontingent. Behandling af sager, om hvilke, der skal træffes beslutning. Valg af bestyrelse og revisor(er). Eventuielle andre sager.

April/May

July (even years)

FENS Forum

Paris 2022 – Vienna 2024

July (even years)

October

Brain Conference

FENS Brain Conference

Rungstedgaard

October

/November

SfN Annual Meeting

2021 Chicago – 2022 San Diego – 2023 Washington

/November
Scroll to Top