Arne Schousboe

Arne Schousboe

Arne Schousboe

9. juni 1944 – 27 februar 2024

Professor, dr.scient. Arne Schousboe døde den 27. februar efter kort tids sygdom. Ikke kun Dansk men international neurovidenskab har dermed mistet en af deres højt estimerede forskere. Arne Schousboe studerede biokemi ved Københavns Universitet, og efter sin kandidateksamen i 1968 blev han tilknyttet Biokemisk Institut A som adjunkt (1968 – 73) ved Københavns Universitets lægevidenskabelige fakultet. Han blev rekrutteret af Leif Hertz der fokuserede på nervevævets stofskifte, specielt med henblik på indflydelsen af natrium og kalium på aminosyrestofskiftet. Det førte til en række afhandlinger, og til et ophold på næsten 2 år (1972 – 73) i Dr. Eugene Roberts’ laboratorium ved City of Hope National Medical Center i Los Angeles. Eugene Roberts havde opdaget GABA som en vigtig aminosyre i hjernen. Når Arne Schousboe kom tilbage til København (nu som lektor) blev forskningen fokuseret på GABA’s såvel som glutamat´s funktion. Studierne var relateret til GABA og glutamat-medieret neurotransmission og især til dem, der er direkte forbundet med GABA-transportere og receptorer. Han blev Dr. Scient. ved Københavns Universitet i 1978.
Leif Hertz forlod Danmark i 1974 til en stilling i Kanada, men samarbejdet og fælles publikationer varede i et par årtier. Arbejdet førte til en kontakt mellem Arne Schousboe og en farmaceut/ neurobiokemiker Povl Krogsgaard-Larsen, der arbejdede på Danmarks Farmaceutiske Højskole. Det førte frem til et professorat (i 1990) ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved Danmarks Farmaceutiske Højskole (efter fusioner og navneskift er det nu Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet).

Det videre videnskabelige arbejde fokuserede i meget høj grad på neurotransmitterne glutamat og GABA. Glutamat er et af hjernens vigtigste signalmolekyler, der formidler kommunikation (aktivering/excitation) mellem en lang række hjerneceller. Glutamatsystemet består af forskellige grupper af receptorer og transportører. Gamma-aminobutansyre (GABA) er et inhibitorisk signalstof (neurotransmitter). GABA hæmmer overførslen af den elektriske impuls mellem nerveceller. Forskningen blev fokuseret på biokemisk, farmakologisk og funktionel karakterisering af processer involveret i homøostasen af neurotransmittorerne glutamat og GABA. Ved hjælp af cellekultursystemer undersøgtes interaktioner mellem neuroner og astrocyter i relation til denne homøostase. Derudover undersøgtes på molekylært niveau, farmakologien af transportører og receptorer involveret i glutamaterg og GABAergisk neurotransmission.
På trods af en intensiv videnskabelig aktivitet påtog Arne Schousboe sig mange ”administrative” opdrag. Han var således Institutleder i perioden 2005 – 2010. Han var medlem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd 1994–99 og af Miljø- og Energiministeriets Rådgivende Forskningsudvalg 1997-2000. Han havde en væsentlig rolle i Alzheimerforeningen, som medlem af bestyrelsens forskningsudvalg der senere blev til Alzheimerforskningsfonden fra de tidlige faser og frem til sin død. Schousboe havde mange internationale tillidsposter, som medlem af Editoral Boards i en række førende tidsskrifter. Han var tidligt et meget aktivt medlem i International Society for Neurochemistry (Executive Council 1995-1999; Secretary 1999-2003; President 2003-2005). Sidst var han Editor-in-Chief for Neurochemical Research fra 2011 til sin død.

Arne Schousboe var en værdsat forsker på Københavns Universitet, vellidt blandt sine kolleger. Han var således blandt de 8 forskere der stiftede Dansk Selskab for Neurovidenskab (DSfN) den 22 maj 1984. Han blev siden revisor for Selskabet og var det til og med 2023. Som revisor var han med til at afsløre underslæb og dokumentfalsk i 2008 hos selskabets daværende kasserer Milena Penkowa. Det fik betydning langt ud over DSfN-regi. Penkowa var nemlig universitets-ledelsens protege. Universitet måtte til sidst, efter et eller to år anerkende bedrageriet samt at der også forelå en omfattende videnskabelig svindel, som påpeget af andre flere år tidligere. DSfN havde således politianmeldt Penkowa for underslæb og dokumentfalsk og hun blev dømt skyldig ved domstolen i 2010.

I 2020 gik Schousboe på pension, men fortsatte med et aktivt akademisk virke til det sidste. I 2023 havde han således 7 publikationer. I de sidste år arbejde Schousboe sammen med Hans Hultborn og Olaf Paulson på artiklen ”The history of Danish neuroscience”. Det var et stort arbejde som strakte sig over flere år og Arnes bidrag var substantielt. Arne nåde at se den publiceret i 2023 i European Journal of Neuroscience.
Arne vil blive savnet og husket som en god kollega og som en sobert retsindig person. Ære være hans minde.
Olaf B. Paulson Hans Hultborn